telefon

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Hlavní strana
 2. Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s čl. 13 odst. 1 a odst.. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), informujeme vás o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje.

Uživatel může dobrovolně poskytnout své osobní údaje požadované v kontaktním formuláři. Údaje poskytnuté ve formuláři (se souhlasem uživatele) jsou zpracovávány Správcem v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů za účelem zodpovězení dotazu.

Správcem osobních údajů je „Trak-Pol Adam Gałka, 859 Sidzina 34-236 NIP 735-15-99-500".

Uživatel má právo na přístup ke svým údajům a možnost jejich opravy, úpravy a žádat omezení nebo ukončení jejich zpracování.

 1. Správce může být kontaktován písemně, tradiční poštou, na adresu uvedenou výše v bodě1, nebo e-mailem na následující adresu: trak.pol@wp.pl
 2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, tj. na základě nutnosti zpracování pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce;
 3. Mezi oprávněné zájmy Správce patří plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv a dohod, jakož i nabízení zákazníkům prodeje výrobků a služeb;
 4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ručně a automaticky, zajišťujíc plnou ochranu před neoprávněným přístupem třetích stran;
 5. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, aniž by získal souhlas, pokud jsou zpřístupněny z veřejně dostupných zdrojů, tj. z rejstříku podnikatelů národního soudního rejstříku (KRS) nebo centrálního obchodního rejstříku a informací (CEiDG);
 6. Vaše údaje nebudou zpřístupněna jiným subjektům než těm, které jsou k tomu oprávněny zákonem;
 7. Vaše údaje nebudou předány žádným mezinárodním organizacím ani institucím;
 8. Správce vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil uloženým osobním údajům prostředky fyzické, technické a organizační ochrany proti jejich náhodnému nebo úmyslnému zničení, náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému odhalení, použití nebo přístupu v souladu se všemi platnými předpisy.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:

 • požádat Správce o přístup k Vašim osobním údajům,
 • požádat Správce o opravu Vašich osobních údajů,
 • požádat Správce o odstranění Vašich osobních údajů,
 • požádat Správce o omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 • namítat proti zpracování Vašich osobních údajů,
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, což nezpůsobuje neúčinným nebo nezákonným zpracování těchto údajů před odvoláním souhlasu,
 • přenést Vaše osobní údaje,
 • na podání stížnosti dozorčímu orgánu.

Výše uvedená práva mohou být uplatněna způsobem uvedeným výše v bodě 1 i 2.

Zásady souborů cookies

 1. Stránky automaticky neshromažďují žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookies.
 2. Soubory cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny k používání stránek Webu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, čas jejich uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Subjektem umisťujícím soubory cookies do koncového zařízení uživatele webových stránek a který k nim má přístup je Správce.
 4. Soubory cookies se používají k:

  • přizpůsobení obsahu webových stránek podle preferencí uživatele a optimalizaci používání webových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a řádně zobrazit web, přizpůsobený jeho individuálním potřebám;
  • vytváření anonymních statistik prostřednictvím Google Analytics (správce cookies: Google Inc. se sídlem v USA), které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají weby, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
  • udržování relace Uživatele Webu (po přihlášení), díky níž Uživatel nemusí znovu zadat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;
 5. Web používá dva základní typy cookies: "relace" (session cookies) a "trvalé" (persistent cookies). Soubory cookies "relace" jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele, dokud se neodhlásí, opustí web nebo vypne software (webový prohlížeč). "Trvalé" soubory cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu určenou v parametrech souborů cookies nebo do doby, než budou uživatelem smazány.
 6. Webové stránky používají následující typy souborů cookie:

  • „nezbytné“ soubory cookies, umožňující použití služeb dostupných na Webu, např. autentizační cookies používané pro služby, které vyžadují autentizaci na Webu; cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k detekci podvodů v oblasti autentizace na Webu;
  • "výkonostní" soubory cookies, umožňující shromažďování informací o používání jednotlivých Webových stránek;
  • "funkční" soubory cookies umožňující "zapamatování" nastavení vybraných Uživatelem a přizpůsobení Uživatelského rozhraní, např. pokud jde o jazyk nebo oblast původu uživatele, velikost písma, vzhled stránek atd.;
  • externí soubory cookies, potřebné k zobrazení Map Google nebo Likebox Facebooku (správce cookies: Facebook Ireland Ltd. se sídlem v Irsku).
 7. V mnoha případech umožňuje webový prohlížeč ve výchozím nastavení ukládat cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení cookies, které lze změnit zejména tak, aby blokoval automatickou manipulaci s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo aby o nich informoval pokaždé, když jsou umístěny na zařízení Uživatele webu. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru každého webového prohlížeče.
 8. Omezení používání souborů cookies mohou ovlivnit některé funkce (např. zobrazování Map Google) dostupné na Webových stránkách.
 9. Další informace o souborech cookie jsou k dispozici na adrese http://wszystkoociasteczkach.pl/ nebo v části „Nápověda“ v menu webového prohlížeče. Výše uvedená zásada souborů cookies používá fragmenty modelu takové zásady, chráněné autorským právem, které má IAB Polsko.

Zdroj: http://wszystkoociasteczkach.pl/